Onsen Wellness Liberec v japonském stylu

Mějte wellness celé pro sebe

ONSEN JAPAN WELLNESS

Prožijte atmosféru prvního wellness v japonském stylu u nás.
Nadechněte se vůně Japonska, ponořte se do klidu a harmonie, při šumění vodopádu…
Zahřejte své tělo v horké sauně, uvolněte se ve vířivé koupeli a nechte se hýčkat relaxační masáží.
Můžete nerušeně spočinout v ONSEN Japan Wellness.
Aby byl tento relaxační zážitek jedinečný a ničím nerušený, nabízíme vám soukromí s kapacitou celého wellness pro max. 10 osob.
U baru si vyberete ze škály výborných (nejen) japonských čajů.
Ke koupeli můžete zvolit lahev sektu a na závěr ochutnat sklenku saké.

Soukromý vstup
pro skupiny
na 2,5 hodiny

KAŽDÝ DEN
CENA: 3 000,- Kč

Kapacita 10 osob
Volný vstup na 150 minut pro skupinu až 10 osob: k dispozici sauna, vířivka, odpočívárna, zahrada, pergola, parkování.
V době od 9.00 do 21.00.
Nutná telefonická dohoda předem pro upřesnění podmínek. Možnost cateringu, masáže nebo propojení s cvičební jednotkou ve sport centru (ve stejné budově v 1.NP) za příplatek.

Pro individuální požadavky nás prosím kontaktujte e-mailem:
info@budokan-centrum.cz, nebo telefonicky: +420 776 022 570

Soukromý vstup
do SAUNY
na 2,5 hodiny

KAŽDÝ DEN
CENA: 1 000,- Kč

Kapacita až 10 osob
Volný vstup na 150 minut pro skupinu do 10 osob: připravíme pro Vás saunu, dále zahrada, pergola, parkování
V době od 9.00 do 21.00.
Nutná telefonická dohoda předem pro upřesnění podmínek. Možnost cateringu, masáže nebo propojení s cvičební jednotkou ve sport centru (ve stejné budově v 1.NP) za příplatek.

Pro individuální požadavky nás prosím kontaktujte e-mailem:
info@budokan-centrum.cz, nebo telefonicky: +420 776 022 570.

Kulturní akce v Onsen

Tradiční čínská medicína – přednáška

dne 15.12.2023 od 17.00 – 20.00 hod
____________________

cena 300,-Kč, rezervace – tystar@seznam.cz

Rezervace vstupenek

 Telefonicky: +420 776 022 570

Kontakty

Adresa

ONSEN JAPAN WELLNESS

Oldřichova 849/7
Liberec III
460 02

Otevírací doba

PONDĚLÍ     09:00 – 21:00
ÚTERÝ         09:00 – 21:00
STŘEDA       09:00 – 21:00
ČTVRTEK     09:00 – 21:00
PÁTEK          09:00 – 21:00
SOBOTA       09:00 – 21:00
NEDĚLE       09:00 – 21:00

Ubytování v ONSEN

CENA: 500,- Kč / osoba / noc

Kapacita 4 osoby
Možnost ubytování pondělí až neděle v čase od 21.00 do 09.00.

Možnost využití wellness služeb, masáží, cvičení ve sport centru Budokan, za samostatnou cenu, mimo rámec ubytování.

V ceně je parking přímo u objektu na chráněném místě za branou.

Před rezervací doporučuji telefonickou konzultaci na tel.: +420 776 022 570, pro upřesnění podmínek a kapacity.

Zanchinbudo

Založ si svůj klub

komplexního bojového umění

+420 776 022 570

Budokan Centrum

pojď budovat kondici

v centru Liberce

+420 776 022 570

Okuden Mokuroku

skupinové relaxační cvičení

je každý pátek

+420 776 022 570

Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost Relient s. r. o., IČ 08491593, se sídlem č.p. 116, 468 24 Držkov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 44133 jako prodávající (dále jen „Relient“ nebo „prodávající“) a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující“).

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Relient nebo s ním jinak jedná.

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy obsažená v článku 2., Reklamační řád, Podmínky ochrany osobních údajů a dokument „Způsoby dopravy“, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce Relient, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, kopírování nebo sdílení placeného obsahu aj. Relient nebo smluvních partnerů Relient, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Fakturu obsahující základní údaje smlouvy, vč. účtenky podle zákona o evidenci tržeb a daňového dokladu, obdrží Kupující e-mailem na e-mailovou adresu zadanou kupujícím při objednávce / registraci. Kupující s tímto souhlasí.

Sdělení před uzavřením smlouvy

Relient dává na vědomí následující:

– požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění Kupujícím od Relient;
– ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném Relient uváděny včetně DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, není-li u zboží uvedeno výslovně jinak;
– v případě, že Kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o:
– kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží
– smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo
– smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží;
– přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu sídla Relient nebo na e-mailovou adresu Relient.
– spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:
– o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu;
– o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, Relient zdůrazňuje, že v případě dodání digitálního obsahu dodávaného on-line nelze od takové smlouvy odstoupit.
– v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;
– spotřebitel má povinnost uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo;
– smlouva, resp. příslušná faktura, bude uložena v elektronickém archivu Relient;
– v případě, že spotřebitel má stížnost, může tuto uplatnit přes elektronickou poštu na adrese info@budokan-centrum.cz, příp. se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru;
– obrázky u zboží vystavené v internetovém obchodě jsou vždy zamýšleny jako ilustrační, Kupujícímu nevzniká žádný nárok na případnou škodu vzniklou odchylným provedením skutečného zboží vůči fotografiím v internetovém obchodě.

Smlouva

Smlouvu může Kupující uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na webu provozovaném Relient tím, že požadované plnění (zboží, službu, elektronický obsah) vloží do košíku. Kupujícímu může při uzavírání smlouvy asistovat pracovník Relient e-mailem. Než Kupující závazně potvrdí objednávku, má Kupující právo měnit jak požadované plnění, dopravu i způsob úhrady, tedy zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím po zvolení dopravy a způsobu úhrady a přijetím objednávky Relient, za případné chyby při přenosu dat Relient nenese odpovědnost.
Uzavření smlouvy Relient neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem na Kupujícím zadaný email. Přílohou potvrzení je aktuální znění VOP včetně Relient Reklamačního řádu. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů, není-li ve VOP uvedeno jinak.

V případě, že si Kupující objedná v rámci jedné objednávky a/nebo jednoho dne zboží v celkové hodnotě přesahující 50 000,- Kč vč. DPH, může být pracovníkem ze strany Prodávajícího ještě Kupující dodatečně kontaktován telefonicky nebo e-mailem kvůli potvrzení objednávky.

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.

Dodání předmětu koupě

Kupní smlouvou se Relient zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc, poskytne digitální obsah/licenci, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo/licenci k ní, a Kupující se zavazuje, že věc/digitální obsah převezme a zaplatí Relient kupní cenu.

Relient si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny. Obdobně se toto pravidlo užije v případě zakoupení licence či služby. Relient Kupujícímu odevzdá věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují, pokud jsou součástí předmětu Smlouvy, a umožní Kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci/licenci v souladu se smlouvou. Toto ustanovení nijak nemění výhradní autorská práva Relient na digitální dodaný digitální obsah (elektronické knihy, obsah placené části blogu aj.).

Je-li předmětem koupě digitální obsah, považuje se předmět koupě za odevzdaný okamžikem, kdy Relient Kupujícímu doručí e-mailovou zprávu s odkazem k jeho stažení.

Přechod nebezpečí škody

Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v přístupech nutných pro užívání věci.

Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující věc, ač mu s ní Relient umožnil nakládat.

Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže Relient škodu způsobil porušením své povinnosti.

Relient odpovědnost

Relient odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména Relient odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal,

– má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Relient nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
– se věc hodí k účelu, který pro její použití Relient uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;
– je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a
– věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
– projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
– kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, není-li uvedeno jinak, to se však netýká:
– u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;
– na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;
– u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí Kupujícím; nebo
– vyplývá-li to z povahy věci.

Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

Má-li věc vadu, z níž je Relient zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

Podstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo:

– na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady;
– na odstranění vady opravou věci;
– na přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
– odstoupit od smlouvy

Kupující Relient sdělí, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez Relient souhlasu; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Relient vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz níže.

Nepodstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Relient dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Relient odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

Neodstraní-li Relient vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez Relient souhlasu.

Porušení smlouvy obecně

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující – spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Při dodání nové věci vrátí Kupující Relient na jeho náklady věc původně dodanou (včetně veškerého dodaného příslušenství).

Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

Záruka za jakost

Zárukou za jakost se Relient zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.

Záruční doba běží od odevzdání věci Kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Má-li koupenou věc uvést do provozu někdo jiný než Relient, běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu, pokud Kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.

Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost.

Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy spotřebitelem
Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o:

– kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží;
– smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

Odstoupit lze korespondenčně na adrese:

Relient s.r.o.
č.p. 116, 468 24 Držkov, nejde-li o digitální zboží.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá Relient bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od Relient obdržel, a to na své náklady.

Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

Rozhodne-li se spotřebitel pro odstoupení v uvedené lhůtě, Relient doporučuje pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na Relient adresu spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu.

Spotřebitel odpovídá Relient pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

V případě proplácení dobropisu v hotovosti může Relient požadovat předložení identifikačního průkazu (OP nebo cestovní pas), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů může Relient odmítnout peněžní prostředky proplatit.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu Relient bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, tak Relient není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než jí spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží Relient odeslal.

Odstoupení od smlouvy podnikatelem a v ostatních případech

Kupujícímu podnikateli může být ze strany Relient umožněno od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů odstoupit.

Bude-li umožněno Kupujícímu podnikateli odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů, pak Kupující bere na vědomí, že vrácená kupní cena může být ponížena o to, oč se snížila hodnota zboží, nejedná-li se o digitální produkt.

Bude-li umožněno Kupujícímu podnikateli odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů a vrácené zboží nebude v originálním obalu včetně veškerých součástí a příslušenství, pak Kupující bere na vědomí, že si Relient vyhrazuje právo takovéto vrácení zboží zpoplatnit, a to takovou částkou, která Relient vykompenzuje náklady, jež jsou nezbytné vynaložit pro znovuuvedení zboží do prodeje.

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

– došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci;
– použil-li Kupující věc ještě před objevením vady;
– nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím; nebo
– prodal-li Kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití;
– stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující Relient, co ještě vrátit může, a dá Relient náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.
– neoznámil-li Kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

Z důvodu ochrany práv Kupujícího je-li Kupujícím právnická osoba a bude-li požadovat proplacení dobropisu v hotovosti přímo na prodejně Relient, pak příslušná částka bude předána pouze osobám oprávněným jednat za dotyčnou právnickou osobu, tj. statutárnímu orgánu, nebo osobě, jež se prokáže úředně ověřenou plnou mocí.

Odstoupení od smlouvy Relient v případě chyby v ceně zboží

Mimo případů stanovených zákonem je Relient oprávněn odstoupit od smlouvy v případě zjevné chyby v ceně zboží.

Odstoupit od smlouvy dle tohoto bodu je možné do 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření kupní smlouvy mezi Kupujícím a Relient tím, že Relient Kupujícímu stornuje objednávku nebo mu dá jiným způsobem najevo, že od smlouvy odstupuje.

Bezpečnost a ochrana informací

Ve věci ochrany a zpracování osobních údajů Kupujícího ze strany Relient se použijí podmínky ochrany osobních údajů zvlášť uvedené na internetových stránkách budokan-centrum.cz/gdpr

Provozní doba

Objednávky přes Relient internetový obchod jsou možné 24 hodin denně. Relient nenese odpovědnost za technické výpadky.

Ceny

Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu www.budokan-centrum.cz jsou vždy aktuální a platné ceny, v české měně (Kč) s výjimkou případů, kdy dojde k uvedení chybné ceny viz ustanovení níže v tomto článku.

Ceny uvedené u jednotlivých produktů jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se však netýká případných poplatků za dopravné, doběrečné a nákladů na komunikace prostředky na dálku, které jsou uváděny až v rámci tzv. nákupního košíku a jejich výše se odvíjí od volby Kupujícího.

Relient si vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud došlo ke zneužití osobních údajů, zneužití platební karty apod., nebo z důvodu zásahu správního či soudního orgánu, o takovémto postupu bude Kupující informován.

Objednávání

Objednávat je možno následujícími způsoby:

Prostřednictvím Relient elektronického obchodu (dále „e-shop“);
Elektronickou poštou na adrese: info@budokan-centrum.cz.

Platební podmínky

Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí v Relient vlastnictví, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží Kupujícím.

Fakturační údaje Kupujícího nelze měnit zpětně po odeslání objednávky.

Relient si vyhrazuje právo nabídnout Kupujícímu pouze vybrané způsoby platby dle vlastního uvážení.

Odstoupí-li Kupující od uzavřené smlouvy s Relient nebo budou-li Kupujícímu vraceny peněžní prostředky z jiného důvodu, vrátí Relient Kupujícímu peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Kupující je odpovědný za správnost údajů pro vrácení peněžních prostředků.

Dodací podmínky

Způsoby dodání
Jednotlivé způsoby dopravy jsou nabízeny dle aktuální dostupnosti jednotlivých služeb a s ohledem na kapacitu a dojezdové možnosti. V případě zásahu vyšší moci či výpadku informačního systému Budokan-centrum nenese zodpovědnost za opožděné dodání zboží.

Ostatní podmínky

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu info@budokan-centrum.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou Relient. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však Relient možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem Relient a příslušnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží doklad o zakoupení.

Závěrečná ustanovení

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Případné spory mezi Relient a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce.

Nežli bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak Relient doporučuje Kupujícímu nejdříve využít kontakt info@budokan-centru.cz na Relient pro vyřešení nastalé situace.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 6. 10. 2020 a ruší předchozí znění VOP včetně jejích součástí, přičemž jsou k dispozici elektronicky na www.budokan-centrum.cz.

Pokud nastane jakákoliv komplikace se stažením elektronických dokumentů, placeným členstvím blogu nebo platbou,

– napište prosím e-mail na info@budokan-centrum.cz

I.
Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Relient s.r.o., IČ 08491593, se sídlem Držkov 116, 468 24 Držkov (dále jen: „správce“).
2. Kontaktní údaje správce jsou
adresa: Oldřichova 849/7, 460 02 Liberec III
email: info@budokan-centrum.cz
telefon: +420 731 197 624
3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
4. Správce nejmenoval / jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktními údaji pověřence jsou:

II.
Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III.
Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
• plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
• oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
• Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
2. Účelem zpracování osobních údajů je
• vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
• zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
3. Ze strany správce nedochází / dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV.
Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje
• po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
• po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle …. let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V.
Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
• podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
• podílející se na zajištění provozu služeb,
• zajišťující marketingové služby.
2. Správce nemá / má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

VI.
Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
• právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
• právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
• právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
• právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
• právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
• právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII.
Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména …
3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII.
Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

Relient s.r.o.
IČ: 08491593

Kontaktní osoba: Martin Procházka

Sídlo:
Držkov 116, 468 24 Držkov